Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRÁVY PND TV 2020

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Zadržování a vsakování dešťové vody

Přesto, že letošní průběh léta u mnohých vytváří představu, že problém se suchem je vyřešen, bohužel není tomu tak. Musíme upozornit, že 5 let srážkového deficitu, nezachrání pár týdnu normálního počasí. Navíc i uplynulé období bylo poznamenáno nejen normálním deštěm, ale i přívalovými srážkami. Tyto srážky pro naši oblast neznamenají v podstatě nic jiného, než ekonomické a bohužel někdy i lidské ztráty.

Ve spolku se této problematice věnujeme dlouhou domu a jsme moc rádi, že máme partnery, kteří se této situaci dlouhodobě věnují. Vyvíjí a na trh dodávají systémy, které problematiku dešťové vody řeší v různých rovinách.

Mezi tyto partnery patří i společnost REHAU s.r.o. Většina z vás jistě tuto firmu zná a to zejména jejich produkty na rozvod pitné vody a odpady, kde představují celosvětovou špičku v oblasti nejen materiálů, ale zejména v systémech spojování. Následující krátké video ukazuje, jak společnost REHAU svým systémem garantuje opravdu kvalitní spoj.

Kvalita výrobků každé společnosti je dána také navazujícími zárukami. A tak RAUTITAN, trubka pro rozvod pitné vody je firmou garantována částkou až 12 milionů pro škodnou událost v případě vady materiálu po dobu deset let a na odpadní trubku RAUPIANO až 2,5 milionu po stejnou dobu.

Obecně můžeme konstatovat, že firma REHAU je významným výrobcem a dodavatelem systémů z polymerů, od rozvodů tepla a teplé vody, přes okenní systémy až po systémy pro zadržování a vsakování dešťové vody. Firma REHAU vyvinula vsakovací systémy RAUSIKKO RR a RAUSIKKO MR, jejichž použití se řídí kvalitou povrchové vody určené k vsakování.

Systém RAUSIKKO RR (trubka-rigol) se používá pro vsakování převážně čisté odtokové vody, např. ze střešních ploch v obytných oblastech.

Vsakování systému RAUSIKKO MR (mulda - rigol )se používá pro mírně znečištěnou povrchovou vodu, např. z vedlejších komunikací, ploch dvorů, ale nejvíce se využívá při realizaci odvodnění parkovišť nákupních center. Odtékající dešťová voda je nejprve odvedena do zatravněného koryta. Odtud se vsakuje přes vrstvu oživené matečné půdy, která zajistí dodatečnou filtraci dešťových vod, do rigolu ležícího pod tímto korytem. Škodlivé látky, které se v některých případech v těchto povrchových vodách vyskytují, jsou při tomto prostupu půdou odbourány či zachyceny.

U obou uvedených systémů je základní myšlenka stejná - odvést srážkovou vodu co nejrychleji pod povrch a tam ji s časovým zpožděním vsáknout nebo odvést se zpožděním do retenční nádrže

Firma REHAU se nespecializuje pouze na řešení ekologické likvidace dešťových vod, ale má pro své zákazníky připravený celý program pro efektivní využití srážkových vod. Tento firma REHAU prezentuje pod názvem RAURAIN. Program RAURAIN I je určen především pro využití jímaných dešťových vod ze střech v oblasti zahrady a program RAURAIN II umožňuje využít dešťových vod svedených ze střech především jako užitkové vody např. v rodinném domku, ale také i v oblasti zahrady.

Vsakování dešťové vody zdaleka nemá pouze ekologický aspekt, je zde i velice významná ekonomická stránka. Použitím systému REHAU - RAUSIKKO dochází k výrazné úspoře nákladů, a to jak z hlediska pořizování systému (vyvarujeme se použití kanalizačních trubek velkých průměrů určených k pohlcení přívalových dešťů, jejichž pořizovací cena a pokládka je řádově v milionech), tak z hlediska úspory případného budoucího stočného.

REHAU, s. r. o.
www.rehau.cz, www.rehau.com

Zdroj: tzb-info.cz