Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRÁVY PND TV 2020

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Jak probíhal právní webinář?

Ke dni 1. 7. 2020 vstoupily v platnost dvě novelizace zákonů, které jsou pro fungování bytových domů zásadní. Řeč je o novele občanského zákona a zákona o obchodních korporacích, které přinášejí pro obyvatele domů řadu novinek. V této návaznosti jsem uspořádali online vzdělávací seminář Změny v bytovém spoluvlastnictví (SVJ) po 1. 7. 2020, který byl určen pro 30 osob, aby všichni zúčastnění měli možnost přímého dotazování a zapojení do diskuse. Webinářem posluchače provedla Eliška Franková, která se ve spolku Pro náš dům věnuje právní tematice SVJ a BD.

O čem webinář byl?

Webinář probíhal přes internetovou konferenční platformu Zoom. V rámci webináře se probíraly změny v prohlášení vlastníka, práva a povinnosti vlastníka, převod jednotek a ručení za dluhy, podání návrhu na soudem nařízený prodej jednotky, povinné náležitosti a formy stanov, kompetence shromáždění, hlasování mimo zasedání a další.

Diskuze

Seminář proběhl v příjemné atmosféře, posluchači byli naladěni na nové informace a se zájmem pokládali i dotazy, které se týkaly konkrétních případů, které čerpali z vlastní praxe. Živou diskusi vyvolal dotaz jednoho posluchače na téma odpovědnost za funkčnost a bezpečnost oken, zajištění a úhrady jejich servisu. V rámci diskuse se ukázalo, že mnozí nevědí, komu okna vlastně patří, zdali vlastníkovi bytu nebo jsou společnou částí domu. Důležité tedy je, co je uvedeno v Prohlášení vlastníka. Pokud je okno ve vlastnictví vlastníka bytu, hradí náklady na údržbu oken vlastník. Pokud je okno součástí společných částí domu, úhrada nákladů na servis a opravu oken je hrazena ze společných peněz fondu na správu domu.

Technická podpora

Webinář probíhal na internetové platformě ZOOM, která se těší velké oblibě při pořádání online konferencí. Mysleli jsme však na to, že ne všichni posluchači můžou tuto platformu znát a že by pro ně mohlo být komplikované se připojit. Kromě video návodu jsme pro jistotu pro všechny přihlášené zajistili také technickou podporu na telefonu. K našemu překvapení však byli posluchači velmi technicky zdatní a pomoc na dálku využili nakonec pouze tři z nich.

Další webináře na podzim

Realizaci online seminářů jsme si vyuzkoušeli a jejich úspěch nás motivoval k uspořádání dalších. Na podzim tak připravujeme témata spjatá s chodem a správou bytových domů:

  • Diskusní zoom meeting na téma EED
  • Webinář využití produktů MS Office a ZOOM meeting pro řízení a správu SVJ, BD
  • Webinář Efektivní práce s finančními prostředky bytového domu
  • Webinář Ekonomický potenciál budovy v oblasti technických řešení

Připravila: Pavla Pilchová, Pro náš dům, z.s.