Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRÁVY PND TV 2020

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Servis a údržba fasády

Dům jsme zateplili, vyměnili okna, opravili střechu a teď máme hotovo. Názor většiny majitelů a obyvatel bytových domů, které prošli rekonstrukcí. Omyl je bohužel pravdou. Pokud chceme, aby náš dům byl ve stále dobré kondici, je nutné pečovat o něj průběžně! Pokud bychom tak nečinili, za pár let budou naše domy ve stavu podobném jako před jejich revitalizací. Bytový dům, obecně stavba, je nekonečný příběh starostlivosti.

Proto jsme pro vás připravili video seriál na téma SERVIS A ÚDRŽBA FASÁDY, který můžete zhlédnout na youtube kanále PND TV. Čistá fasáda není jen estetickou záležitostí, ale má také vliv na zdraví obyvatelů domu. V pětidílném seriálu přinášíme stručné představení problematiky znečištěné fasády, jejím rizikům a způsobům řešení.

První díl

Se vzrůstající potřebou revitalizace domu a s rostoucím počtem zateplených fasád velmi rychle stoupá počet objektů, kde je povrch fasády zasažen poměrně masivním růstem mikroorganismů. Takové napadení povrchu se může objevit již po pěti letech od dokončení zateplení a ve velmi krátké době se může stát vážným estetickým, zdravotním a finančním problémem, který je většinou z pohledu vlastníků domů neakceptovatelný.

V prvním díle seriálu o servisu a údržbě fasád zazní odpovědi na otázky:

 • Co je příčinou špinavého stavu fasády?
 • Co má na stav fasády domu vliv?
 • Co se dá udělat pro zlepšení stavu?

 

Druhý díl

Plísně patří k významným faktorům, které mohou velmi negativně ovlivnit zdraví člověka zejména z hlediska jejich podílu na vzniku celé řady alergických a mykotických onemocnění. Při růstu plísně produkují těkavé organické látky, některé z nich člověk vnímá jako plísňový zápach. Tyto látky mohou poškozovat sliznice dýchacích cest, dráždí oči, v nose a krku, způsobují bolesti hlavy a podráždění pokožky.

Ve druhém díle seriálu o servisu a údržbě fasád zazní odpovědi na otázky:

 • Jsou řasy a plísně na fasádě domu opravdu zdravotním rizikem pro obyvatele domu?
 • Jakým způsobem probíhá zjišťování zdravotních rizik?
 • Jaký je výstup z rozborů a je využitelný pro prezentaci obyvatelům domu?

Součástí druhého dílu je také praktická ukázka odběrů vzorku pro účely mikrobiologického rozboru v laboratoři Technické univerzity v Liberci.

 

Třetí díl

Blízkost stromů a vzrostlé zeleně poškozuje fasády a vlastníkům bytových domů způsobují ztráty, které se v čase navyšují. Mikrobiologický rozbor může pomoci při podání žádosti o prořez na příslušném stavebním úřadu (odbor zeleně), dále může pomoci přesvědčit členskou základnu k důkladné údržbě a servisu fasády.

Ve třetím díle seriálu o servisu a údržbě fasád zazní odpovědi na otázky:

 • Jak naložit s výsledky z mikrobiologického rozboru?
 • Jaká se nabízejí řešení v údržbě fasady?
 • Jak prodloužit životnost fasády?

 

Čtvrtý díl

Důvodů a příčin proč dochází k masivnímu zařasení je více. Jedná se o kombinaci vlivů biopásma, intenzity slunečního záření, nekvalitní omítky, skladby zateplovacího systému a hlavně blízkosti vzrostlých stromů. Řasy a plísně působí na povrch zateplených domů zejména odpadními látkami vznikajícími při metabolické přeměně (jedná se především o slabé organické kyseliny a cukry), ale také vrůstáním do štěrbin materiálů, kde potom objemovými změnami mohou působit degradaci povrchové úpravy.

Ve čtvrtém díle seriálu o servisu a údržbě fasád zazní odpovědi na otázky:

 • Jak vypadá stav degradované fasády a jaké jsou jeho příčiny a důsledky?
 • Jaká jsou rizika neservisované a naudržované fasády?

 

Pátý díl

Rozhodli jste se po pečlivém zvážení k servisu a údržbě fasády vašeho domu? Odsouhlasili jste si na členské schůzi investiční záměr a teď jen zbývá vybrat vhodného dodavatele a stanovit si rozsah provedených úkonů. Nejvhodnějším řešením je udělat si malé výběrové řízení, oslovit vhodné firmy a porovnat jejich nabídky.

V pátém díle seriálu o servisu a údržbě fasád zazní odpovědi na otázky:

 • Co je pro výběr správného řešení to nejdůležitější?
 • Na co si musíme dát pozor?
 • Většina předsedů a členů výborů nejsou odborníci na technologie pro údržbu fasád. Podle čeho se mají rozhodovat, co a jak by měli srovnávat?

 

Na otázky odpovídá Radek Kubálek ze spol. PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o. https://www.pragothermcz.cz/ https://www.servisfasad.eu/