Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRÁVY PND TV 2020

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Těsnění v oknech a čas

Možná si hned v úvodu řeknete, co má těsnění v oknech společného s časem? Hned vám to vysvětlím.

Každé okno má těsnění, většinou na rámu a křídle okna. Jeho hlavní úlohou je zamezit průniku chladu do místnosti, ale také hluku zvenčí. A teď se dostanu k onomu času. S jistotou můžeme říci, že vše stárne v průběhu času, neboť stárnutí je vlastnost hmoty. Nejinak je tomu u těsnění.

Nové těsnění (většinou gumové) má dobrou pružnost, což je jeho hlavní vlastnost. V průběhu času na něj působí různé povětrnostní vlivy. Ty, které fyzikální vlastnosti těsnění ovlivňují nejvíce, jsou UV záření a teplota.

Co se děje působením těchto vlivů?

Velmi stručně řečeno dochází k narušování vazeb vnitřní struktury těsnění.

Jak se stárnutí těsnění projevuje?

Těsnění ztrácí svoji nejdůležitější vlastnost a to je pružnost. První projevy poznáme sami. Těsnění začne „barvit“. Při jeho čištění se vám na hadříku objeví černé šmouhy. Následuje zhoršení vlastnosti přilnutí rámu ke křídlu. Výrazně se zhorší tepelné a akustické izolační vlastnosti. Ty se projeví zvýšeným rosením okna v okolí rámu, pocitem chladu od okna, zvýšeným hlukem v místnosti a to vše pochopitelně v obdobích, kdy venkovní teploty klesají pod cca 10 až 15 °C. Dalším projevem je zvýšení proudění vzduchu od okna, i když je zavřené.

Co s tím?

Nejčastěji se situace vyřeší zvýšením přítlaku křídla na rám. Bohužel, musím upozornit, že toto řešení je krátkodobé a dá se říci, že úplnou degradaci těsnění pouze urychlí. Pokud je těsnění ve vysokém stupni degradace, dochází k jeho úplnému rozpadnutí, které je dobře vidět na ilustračním obrázku.

Zde není již jiné cesty, než jej vyměnit. Tato výměna je doslova hašení již existujícího požáru. Nese s sebou navíc i zvýšené náklady na celou výměnu a to v podobě náročnějšího odstranění těsnění a nutného dokonalého vyčištění drážek těsnění.

Vzniká otázka, dá-li se životnost těsnění prodloužit

Ano, dá. Chce to pravidelnou péči o okno jako takové. Pravidelná impregnace těsnění, čištění profilů okna, správné seřízení mechaniky křídla včetně přítlaku. To jsou úkony, které životnost těsnění mohou výrazně prodloužit. Dovolím si říci, že tyto činnosti prodlouží životnost celého okna. Jde totiž o to, že okno je systém. Zhoršená funkčnost jednoho prvku, snižuje životnost a kvalitu celého systému. Jako příklad mohu opět uvést degradované těsnění. Výše uvádím, že jednou z možností jak „obejít“ zestárlé, ztvrdlé těsnění je zvýšení přítlaku křídla na rám. Tento však s sebou nese výrazně větší namáhání na celou mechaniku okna, kování. Dochází k jeho daleko rychlejšímu opotřebení a díky tomu k výraznému zkrácení jeho životnosti.

Moje rada, či doporučení?

Věnujte svým oknům stejnou péči, jakou věnujete svým ostatním technickým zařízením, která máte. Například s autem jistě chodíte minimálně jednou za dva roky na technickou kontrolu. A věřte, že i okna si zaslouží podobnou péči. Vždyť je přece užíváme daleko více a každý den. A jejich udržování v dobré kondici je levnější než údržba auta.

Přeji příjemný pohled přes vaše plně funkční a bezpečná okna.

Ing. Vladislav Hrdlička
Ing. Petr Němec
REPROSPLUS s.r.o
www.reprosplus.eu